Zpět na:   POZNÁVACÍ LETECKY   POZNÁVACÍ VLAKEM   POZNÁVACÍ BUSEM   JEDNODENNÍ    /šedé nemají platný termín/       Kontakt  

další poznávací:  BERLÍN vlakem    MNICHOV vlakem  VÍDEŇ vlakem    Víkend v NP Berchtesgaden   PERLY PORTUGALSKA  MNICHOV A REGENSBURG vlakem  

Tatranská Lomnice vlakem   Adventní Vídeň vlakem   Vídeň a Schönbrunn   Bavorské velikonoční tradice   Víkend ve Vídni   Víkendová Wroclaw   

Poklady a skvosty PELOPONÉSU   Ženeva a Savojské Alpy    Okruh Švýcarskem    To NEJ z Rakouska    Tatranské panorama vlakem    KRÉTA_historická   ŘECKO, ANTICKÉ PAMÁTKY   OKRUH LYKIÍ   PERLY ISTANBULU A KAPPADOKIE  PORTUGALSKO A PAMÁTKY UNESCO II   GDAŇSK MALBORK SOPOTY vlakem   Budapešť + Györ_B   Slovinsko a Mořský park_M

 

- - -

ŘECKO - člen EU, člen EMU (měna EURO)

DNEŠNÍ KURZY MĚN

 

KRÉTA OSTROV ZAPOMENUTÝCH CIVILIZACÍ

 

letecky s ubytováním v H***

 

REDO logo

03.09.-12.09.2023

29 490 Kč (v předprodeji 27 990 Kč)

 

Informace: Aktuální informace o podmínkách příjezdu do ŘECKA (viza, covid-19, a další) najdete na stránkách MZV ČR zde: ŘECKO

KNÓSSOS

 

Heraklion - Knóssos - Malia - Elouda - ostrov Spinalonga - náhorní plošina Lassithi - Festós - Górtys - Mátala Rethymnon - klášter Moni Arkadi - NP Samaria - Chora Sfakion - Chánia - pláž Elafonisi

 

KRÉTA OSTROV ZAPOMENUTÝCH CIVILIZACÍ

program zájezdu:

 

1. den zájezdu:
Odlet s průvodcem na ostrov Kréta, transfer na hotel.


2. den zájezdu:
Dopoledne prohlídka archeologického areálu v KNÓSSU, nejnavštěvovanější památka na ostrově Kréta a jedna z nejvýznamnějších v celém Řecku, správní centrum mínojské civilizace. Odpoledne návštěva archeologického muzea v HERAKLIONU, které překvapí svou velikostí a sbírkami artefaktů, především z období mínojské civilizace ale i celé historie Kréty. Procházka po městě, prohlídka fotogenické benátské pevnosti Koules u starého přístavu, katedrála Agios Minas – nejvýznamnější svatostánek Heraklionu.

3. den zájezdu:
Pobyt u moře.

4. den zájezdu:
Prohlídka archeologického areálu MALIA s vykopávkami minójského města. Pokračujeme do letoviska ELOUDA, odtud lodí na OSTROV SPINALONGA (kdysi ostrov malomocných). Malý ostrov s bohatou historií z dob Benátské republiky se nachází v zálivu Elounda a patří k nejnavštěvovanějším místům východní Kréty. Zdejší pevnost z konce 16. století chránila záliv a blízký přístav před osmanskými nájezdníky. Na hotel se vrátíme přes náhorní plošinu LASSITHI s tisíci větrnými mlýny.

5. den zájezdu:
Výlet na jih ostrova. FESTÓS - jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na Krétě, pochází odtud slavný a záhadný "disk z Faistu", významné centrum mínojské civilizace, palác Festós. GÓRTYS, bývalé hlavní město tehdejší římské provincie. Odpoledne možnost koupání v Libyjském moři a návštěva rybářské vesnice MÁTALA s unikátním jeskynním komplexem a krásnou pláží, která se pravidelně umisťuje v první desítce nejkrásnějších pláží na Krétě. Svůj půvab získala především monumentálním skalním masivem, který pláž obklopuje. A právě zde najdeme desítky malých jeskyní, které pocházejí zhruba z období kolem roku 2000 př. n. l.

6. den zájezdu:
Výlet do města RETHYMNO, pyšnící se nádherným starým přístavem s korzem a majákem vystavěným Egypťany v 19. stol., malým historickým centrem s úzkými uličkami, masivní pevností Fortezza z dob Benátské republiky, jež se tyčí na ostrohu nad městem a mořem a dalších staveb z období benátské nadvlády. Při zpáteční cestě na hotel zastávka v klášteře MONI ARKADI, pocházející z konce tzv. benátského období, krásná ukázka krétské renesanční architektury. 


7. den zájezdu:
Celodenní výlet do NP SAMARIA, který se rozkládá v pohoří Lefka Ori (Bílé hory). Túra nejznámější a nejkrásnější stejnojmennou horskou SOUTĚSKOU SAMARIA. Během výletu na vás čekají úchvatné výhledy na okolní hory dosahující výšek i přes 2000 metrů, úzké kaňony, vysoké skály. průchod tzv. Železnými vraty s průrvou ne širší než 2-5 m. Na závěr cca 1 hod. plavba lodí z AGHIA ROUMELI do CHORA SFAKION a zpět autobusem na hotel.

8. den zájezdu:
Pobyt u moře.

9. den zájezdu:
Prohlídka kdysi hlavního města ostrova CHÁNIA, přezdívaného „Řecké Benátky“, které patří k nejhezčím na Krétě a chlubí se úzkými uličkami ve svém starém centru, které odkazuje právě na minulost Benátské republiky. Styl staveb i atmosféra jsou italskému městu velmi podobné. Poté přejezd na jihozápadní část ostrova, na rajskou PLÁŽ ELAFONISI. Zde si budete připadat jak v Karibiku. Jedná se o jednu z nejkrásnějších pláží ostrova, která je známá růžově zbarveným pískem. Pláž spojuje pevninu se stejnojmenným ostrůvkem, který je plný písečných dun. Na písečných dunách můžete zahlédnout květenství mořských narcisů a možná spatříte i mořskou želvu karetu obrovskou, která si zdejší pláže vybrala pro pravidelnou snůšku vajec. 

Návrat na hotel.

10. den zájezdu:
Dle letového řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

 

Program zájezdu může být přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. 
Změna programu vyhrazena.

HERAKLION

FESTÓS

Balos

Gramvousa

Chania

 
 Základní cena zájezdu: 29 490 Kč (v předprodeji 27 990 Kč)

Cena obsahuje:  

leteckou dopravu Praha - Kréta a zpět vč. let. tax a poplatků, 
transfery z/na letiště, 
dopravu minibusem po ostrově na výlety, 
9x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
9x polopenzi, 
průvodce

Cena neobsahuje:  

vstupné, spropitné,  fakult. a lodní výlety, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:
jednolůžkový pokoj 5 400 Kč (povinné při nedoobsazení), 
komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 700 Kč

>>>>ZPĚT nahoru

Rethymnon

Informace: Aktuální informace o podmínkách příjezdu do ŘECKA (viza, covid-19, a další) najdete na stránkách MZV ČR zde: ŘECKO

 

Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Redok travel, s.r.o.).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)

 

Řecko Grees Heraklion Knóssos Malia Elouda ostrov Spinalonga náhorní plošina Lassithi Festós Górtys Mátala Rethymnon klášter Moni Arkadi NP Samaria Chora Sfakion Chánia laguna Balos